Ето една причина да не се правят много късни сесии след като сте изморени. Тук всичко завършва комично в моя полза.

Full Tilt No-Limit Hold'em, 1.2 Tournament, 120/240 Blinds (5 handed) - Full-Tilt Converter Tool from FlopTurnRiver.com

MP (t1105)
Button (t6595)
SB (t120)
Hero (BB) (t1660)
UTG (t4020)

Hero's M: 4.61

Preflop: Hero is BB with 10, J
UTG calls t240, 2 folds, Hero checks

Flop: (t600) 2, Q, 7 (3 players, 1 all-in)
Hero bets t1420 (All-In), UTG calls t1420

Turn: (t3440) 8 (3 players, 2 all-in)

River: (t3440) 9 (3 players, 2 all-in)

Total pot: t3440

Results:
SB had A, 9 (one pair, nines).
Hero had 10, J (straight, Queen high).
UTG had K, K (one pair, Kings).
Outcome: Hero won t3440

На съседната маса имах QQ, които след рейз хвърлих, а тук пушнах вместо да направя обратното. А на другата маса играча изкара AA и спечели с/у 99 :f_biggrin: