Не ме пуска да видя част от урок - Математика: как ти помага знанието за очакваната печалба (EV)?