104 години от обявяването на Независимостта на Републик