Защо няма решаване на тест по стратегия на СМС?????