Microgaming - 10/20 NL (6 max) - Holdem - 6 players
Hand converted by PokerTracker 4

Hero (UTG): 1,530
MP: 1,490
CO: 1,540
BTN: 1,470
SB: 1,440
BB: 1,530

SB posts SB 10, BB posts BB 20

Pre Flop: (pot: 30) Hero has K:spade: T:spade:

Hero raises to 50, fold, fold, fold, fold, BB calls 30

Flop: (110, 2 players) K:heart: T:heart: 4:heart:
BB checks, Hero bets 80, BB raises to 200, Hero calls 120

Turn: (510, 2 players) 6:club:
BB bets 280, Hero calls 280

River: (1,070, 2 players) 3:diamond:
BB bets 500, fold

Лошия е 27/21, 7% 3-бет, 60% фолд на продължаващ залог., 46% агресия.

Губещ мид/хай стейкс рег. Но все пак извадката не е много голяма. Като записва и 10 и 200 еврови СНГ-та при наличие на трафик.