6 ръка от турнира. Какво мислите за изиграването на ръката? Правилен ли е пуша vs.2 тук ?

Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t/t Blinds - 6 players - View hand 2392372
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

SB: t1480 1 BBs - VPIP: 0, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 6
BB: t2170 1 BBs - VPIP: 67, PFR: 17, 3B: 0, AF: 1,0, Hands: 6
UTG: t700 1 BBs - VPIP: 67, PFR: 33, 3B: 0, AF: 0,7, Hands: 6
MP: t1580 1 BBs - VPIP: 100, PFR: 17, 3B: 0, AF: 1,5, Hands: 6
CO: t1530 1 BBs - VPIP: 0, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 6
Hero (BTN): t1540 1 BBs - VPIP: 26, PFR: 20, 3B: 8, AF: 3,4, Hands: 9557

Pre Flop: (t0) Hero is BTN with A :spade: K :club:
UTG raises to t50, MP calls t50, 1 fold, Hero raises to t220, 1 fold, BB calls t220, UTG calls t170, MP calls t170

Flop: (t880) K :heart: 6 :heart: A :heart: (4 players)
BB bets t80, UTG folds, MP calls t80, Hero raises to t1320, BB calls t1240, MP folds

Turn: (t3600) 4 :club: (2 players)

River: (t3600) Q :spade: (2 players)