PokerStars - $4+$0.40|350/700 Ante 85 NL - Holdem - 9 players
Hand converted by PokerTracker 4

UTG+2: 11,930 (VPIP: 17.65, PFR: 17.65, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 17)
MP: 35,713 (VPIP: 31.82, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 22)
MP+1: 6,910
CO: 9,440 (VPIP: 17.65, PFR: 5.88, 3Bet Preflop: 14.29, Hands: 17)
BTN: 14,729 (VPIP: 6.25, PFR: 6.67, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 17)
SB: 6,220 (VPIP: 0.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 6)
BB: 7,655 (VPIP: 0.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: -, Hands: 5)
UTG: 34,867 (VPIP: 25.00, PFR: 25.00, 3Bet Preflop: -, Hands: 4)
Hero (UTG+1): 34,734

9 players post ante of 85, SB posts SB 350, BB posts BB 700

Pre Flop: (pot: 1,815) Hero has T:spade: K:spade:

fold, Hero raises to 1,400, fold, fold, fold, fold, BTN calls 1,400, fold, fold

Flop: (4,615, 2 players) J:club: J:heart: Q:heart:
Hero bets 1,615, BTN calls 1,615

Turn: (7,845, 2 players) K:club:
Hero bets 3,500, BTN raises to 11,629 and is all-in, Hero calls 8,129

River: (31,103, 2 players) Q:club:

Hero shows T:spade: K:spade: (Two Pair, Kings and Queens) (Pre 65%, Flop 14%, Turn 14%)
BTN shows J:diamond: 9:spade: (Full House, Jacks full of Queens) (Pre 35%, Flop 86%, Turn 86%)
BTN wins 31,103


По време на игра знаех, че не трябва да бет/колва, но бях в тилт и колнах като донк :facepalm: . Изобщо не трябваше да бетвам, но както и да е.
Въпроса е ти какво би направил на търна, бет или чек отзад и защо? Какъв ти е плана на ривъра след това.