Poker Stars, $4 Buy-in (250/500 blinds, 60 ante) No Limit Hold'em Tournament, 8 Players
Poker Tools Powered By Holdem Manager - The Ultimate Poker Software Suite.

SB: 12,040 (24.1 bb)
Hero (BB): 11,334 (22.7 bb)
UTG+2: 14,220 (28.4 bb)
MP1: 9,759 (19.5 bb)
MP2: 3,600 (7.2 bb)
MP3: 11,593 (23.2 bb)
CO: 15,170 (30.3 bb)
BTN: 9,887 (19.8 bb)

Preflop: Hero is BB with 5 5
UTG+2 calls 500, MP1 folds, MP2 raises to 3,540 and is all-in, 4 folds, Hero raises to 11,274 and is all-in, UTG+2 calls 10,774

Flop: (26,818) 4 T 4 (3 players, 2 are all-in)
Turn: (26,818) 8 (3 players, 2 are all-in)
River: (26,818) 4 (3 players, 2 are all-in)

Results:
26,818 pot
Final Board: 4 T 4 8 4
Hero showed 5 5 and lost (-11,334 net)
UTG+2 showed J J and won 26,818 (15,484 net)
MP2 showed A 9 and lost (-3,600 net)


Тука си помислих, че се изолирам срещу късия стак, но... Как да играя в тази ситуация. Турнира е турбо. Тези двамата играчи бяха адски слаби доколкото си спомням. Статистики нямам както винаги...

Статистиките не разбирам защо не се показват, може би някой ще обясни как да копирам ръката правилно от ХМ2 за да изглежда добре във форума, със статистиките, колко ръце имам за играчите и колко ББ имаме. Ще бъда безкрайно благодарен.