Мислите ли че мога да се откажа от трипса си, на някоя улица ?
Още по-време на ръката ми се стори подозрителен този рейз на търна, но май от чисто любопитсво стигнах до края. Сега като гледам ръката мисля че мога да фолдна на търна, не виждам какво по-слабо от мен би играло така.

[4/15]
##########################################
PKR Game 2586827612 / Ring Game
Table STT # 30321837 - 17.06.14 - 17:47
Blinds : 100/200
##########################################

6 players
[SB] hdaddy (7450)
[BB] Ma6inata100 (10000)
[1] Silverfling (10450)
[2] Ludders (14450)
[3] BenWin (9750)
[But] Tex6513 (7900)

Ma6inata100 2 8 Initial Pot: 300

Silverfling folds
Ludders calls to 200
BenWin calls to 200
Tex6513 folds
hdaddy calls to 200
Ma6inata100 checks
### FLOP ### 8 8 T Pot: 800
hdaddy checks
Ma6inata100 bets 400
Ludders folds
BenWin folds
hdaddy calls to 400
### TURN ### 3 Pot: 1600
hdaddy checks
Ma6inata100 bets 880
hdaddy raises to 1760
Ma6inata100 calls to 1760
### RIVER ### 6 Pot: 5120
hdaddy bets 3000
Ma6inata100 calls to 3000
hdaddy shows 3 3
Ma6inata100 mucks
hdaddy wins 11120 from the main pot with A Full House, treys full of eights