твърде малко статии виждам за турнирния формат в секцията със статиите за четене

5 за начален - които единствено носят информация как да запишеш турнир
за бронз няма нито една

и видеата не са много като гледам за статусите споменати по - горе