Чета, че доста често се среща grind-ването чрез игра на deads up-и. Математически погледнато вероятността да си в парите и на heads up винаги е 50 на 50. Но какви са предимствата и недостатъците на двата варианта? Някои пробвал ли ги е с цел правене на банка? Heads up-ите се играят по-бързо, но пък са доста по-различни, а DoN се приближават повече до играта, за която сме чели по книгите.