Непознат играч, както се вижда от броя на ръцете. Интересува ме пост-флоп играта ?
Флопа : пот-сайз бет добре ли е ?
Търна : да рейзна ли донк-бет на това А - мисля че тук ми е най-голямата неяснота.
Ривър : бет/чек = ?

PokerStars - $1+$1+$0.20|15/30 NL - Holdem - 8 players
Hand converted by PokerTracker 4

Houseflippen (UTG): 1,865 (VPIP: 80.00, PFR: 20.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 5)
ragin alcie (UTG+1): 3,210 (VPIP: 20.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 5)
Jaggernaultt (MP): 3,380 (VPIP: 80.00, PFR: 20.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 5)
BroCode87 (MP+1): 2,955 (VPIP: 10.00, PFR: 10.53, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 20)
ma6inata100 (CO): 3,815
Jatekos888 (BTN): 2,955 (VPIP: 0.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 5)
athilapvh (SB): 2,970 (VPIP: 27.03, PFR: 27.78, 3Bet Preflop: 23.08, Hands: 37)
ghostpoker14 (BB): 2,850 (VPIP: 20.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: -, Hands: 5)

athilapvh posts SB 15, ghostpoker14 posts BB 30

Pre Flop: (pot: 45) ma6inata100 has Q:heart: T:diamond:

fold, fold, fold, fold, ma6inata100 raises to 90, fold, fold, ghostpoker14 calls 60

Flop: (195, 2 players) T:heart: 5:heart: 5:diamond:
ghostpoker14 checks, ma6inata100 bets 195, ghostpoker14 calls 195

Turn: (585, 2 players) A:club:
ghostpoker14 bets 30, ma6inata100 calls 30

River: (645, 2 players) 4:club:
ghostpoker14 checks, ma6inata100 checks

ghostpoker14 shows 9:heart: 4:heart: (Two Pair, Fives and Fours) (Pre 34%, Flop 27%, Turn 18%)
ma6inata100 shows Q:heart: T:diamond: (Two Pair, Tens and Fives) (Pre 66%, Flop 73%, Turn 82%)
ma6inata100 wins 645