Постфлоп как бихте играли, на всяка една улица ? Мисля че има няколко варианта тази ръка за отиграване.

PokerStars - $10+$1|20/40 NL - Holdem - 9 players
Hand converted by PokerTracker 4

TitoElSEnsei (CO): 2,676 (VPIP: 45.83, PFR: 29.17, 3Bet Preflop: 18.18, Hands: 24)
LuuWeiiMiing (BTN): 5,034 (VPIP: 11.76, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 17)
Henkpieter (SB): 3,410 (VPIP: 17.86, PFR: 7.14, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 28)
ma6inata100 (BB): 3,745
M@e$tr0_$KY (UTG): 2,220 (VPIP: 32.14, PFR: 3.57, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 28)
WreckinhBall (UTG+1): 3,225 (VPIP: 32.14, PFR: 10.71, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 28)
MatteoBounce (MP): 3,300 (VPIP: 27.78, PFR: 22.22, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 18)
Picoo (MP+1): 2,815 (VPIP: 25.00, PFR: 3.57, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 28)
straub93 (MP+2): 3,715 (VPIP: 25.00, PFR: 21.43, 3Bet Preflop: 18.18, Hands: 28)

Henkpieter posts SB 20, ma6inata100 posts BB 40

Pre Flop: (pot: 60) ma6inata100 has 3:heart: K:spade:

M@e$tr0_$KY calls 40, fold, fold, fold, fold, fold, fold, fold, ma6inata100 checks

Flop: (100, 2 players) 9:heart: J:diamond: K:diamond:
ma6inata100 checks, M@e$tr0_$KY bets 80, ma6inata100 calls 80

Turn: (260, 2 players) 2:diamond:
ma6inata100 checks, M@e$tr0_$KY bets 240, ma6inata100 calls 240

River: (740, 2 players) 8:diamond:
ma6inata100 checks, M@e$tr0_$KY checks