2-ра ръка от турнира. Тук дали е ок да 3-бетна за изолация срещу непознат ?

PokerStars - $5+$0.10|20/40 Ante 10 NL - Holdem - 9 players
Hand converted by PokerTracker 4

ShearGaz>< (CO): 3,621
snabelabel (BTN): 2,970 (VPIP: 0.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 1)
vadda44 (SB): 2,549 (VPIP: 100.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 1)
Zcotticus (BB): 2,990 (VPIP: 0.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: -, Hands: 1)
naglia1977 (UTG): 2,910 (VPIP: 100.00, PFR: 100.00, 3Bet Preflop: -, Hands: 1)
espacox (UTG+1): 2,990 (VPIP: 0.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 1)
hannyug (MP): 2,990 (VPIP: 0.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 1)
ma6inata100 (MP+1): 2,990
juzlearnin (MP+2): 2,990 (VPIP: 0.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 1)

9 players post ante of 10, vadda44 posts SB 20, Zcotticus posts BB 40

Pre Flop: (pot: 150) ma6inata100 has J:club: A:spade:

naglia1977 raises to 80, fold, fold, ma6inata100 calls 80, fold, ShearGaz>< calls 80, snabelabel calls 80, fold, Zcotticus calls 40

Flop: (510, 5 players) 5:heart: 4:heart: 2:diamond:
Zcotticus checks, naglia1977 checks, ma6inata100 checks, ShearGaz>< checks, snabelabel checks

Turn: (510, 5 players) 6:spade:
Zcotticus checks, naglia1977 checks, ma6inata100 checks, ShearGaz>< checks, snabelabel checks

River: (510, 5 players) 6:heart:
Zcotticus checks, naglia1977 checks, ma6inata100 checks, ShearGaz>< checks, snabelabel bets 255, fold, fold, fold, fold

snabelabel wins 510