искам да питам защо не ми се превеждат печалбите от турнири в сметката ми в PKR ..