Някой знаели нещо за тази зала дали ще се появи отново за български играчи