защо не направите така да може да се прехвърлят средства от играч на играч