някаква идея защо програмата работи отлично с всички лимити до нл50 с изключение на нл10
събира си ръце, слага ги в папката, импортвам ги после , и си ги има, но на масата като играя не дава статистики, а за нл2,5,16,25 и 50 си работи на масата екстра.. ровя и не намирам от къде е проблема