Glossary

$ЕV

EV, oчакваната стойност или чип-EV е средният брой чипове, които можеш да очакваш като резултат от дадено действие. EV просто ти казва: какъв е средният брой чипове, които ще бъдат спечелени или загубени след края на това действие?

$EV, важно за независимия модел на чиповете (ICM), е паричният еквивалент на EV. Тъй като в турнира не преобразуваш чиповете си в пари, а се опитваш да се класираш възможно най-високо, $EV ти помага с въпроса: как това действие ще се отрази върху очакваната ми стойност и мястото ми в класирането?

Важно: тъй като няма линейна корелация между EV и $EV (т.е. двойно EV не е еквивалентно на двойно $EV), има действия, които са +ЕV, но -$ЕV. Трябва да избягваш такива действия, тъй като целта ти е винаги да максимизираш $EV.