Glossary

Възприет диапазон

Tерминът възприет диапазон (perceived range) се отнася до броя ръце, които опонентът ти си мисли, че можеш да имаш, в дадена игрова ситуация. Независимо от реалния ти диапазон, опонентът ти може да има много различна представа за начина ти на игра и следователно преценките му за диапазона ти далеч не винаги ще са правилни.