Glossary

Дългосрочно спонсориране

Дългосрочното споносиране означава спонсориране в продължение на относително дълъг период от време. Под такова обикновено се разбира определен брой ръце или турнири, или определен период от време, например 31 дни или 4 седмици.