Glossary

Дял

Дялът представлява разпределението на печалбата, в случай че има такава, след като мейкъпът вече е платен на спонсорите.

Принципът на дяловете може да бъде използван, както при пълното спонсориране, така и при частичното спонсориране.

Пример 1:

Играч A търси пълно спонсориране за турнирен пакет при дял 50:50. Това означава, че след като бъде платен мейкъпът, печалбите се разпределят по равно.

Пример 2:

Играч A търси спонсорство за кеш игри, сам инвестира $1,000 и би желал още $1,000, които да му бъдат предоставени от друг. Дялът тук се променя от стандартните 50/50 до 60/40 в полза на спонсорирания играч, тъй като той ще трябва да плати цената при евентуална загуба.