Glossary

Експлоатиране

Експлоатиране (exploiting)

Експлоатирането е процесът на установяване на слабите места в играта на опонентите. Познавайки играта на опонентите си, вие по-лесно можете да изберете определена линия на игра срещу тях. Особено в стандартните ситуации, можете и трябва да използвате т.нар. "рийдове" при вземането на решения. Например, може да бъде полезно да знаете кога опонентът ви играе слабо, кога е агресивен и кога е уязвим на блъфове – или какви "рийдове" има той над останалите играчи. За да събере такава информация, играчът не трябва задължително да е в ръката - просто трябва да обръща внимание на екшъна по масата, дори когато не е замесен в него.