Glossary

Ефектът на премахването на карти

Ефектът на премахването на карти (card removal effect) се отнася до факта, че собствената ти ръка често прави по-малко вероятно опонентът ти да има определени ръце или комбинации от ръце.

Ако например имаш АК, до известна степен е по-малко вероятно опонентът ти да има А- или К- ръце, тъй като ръката ти блокира две от осемте съответни карти (4х А, 4х К). В последствие, това има влияние върху диапазона на опонента ти.