Glossary

Извадени (мъртви) карти

Извадените (мъртвите) карти са карти, които повече не са в играта, тъй като вече са били фолднати.