Glossary

Краткосрочно спонсориране

Краткосрочното спонсориране означава спонсориране за кратък период от време. За такова обикновено се счита един ден, една нощ или един единствен турнир.