Glossary

Мейкъп

Сумата, предоставена от спонсора/спонсорите, за да бъде спонсориран даден играч.