Glossary

Минимален рейз

Терминът минимален рейз описва най-малкия възможен рейз на дадена маса. Ако например големият блинд е $1, рейзването до $2 се нарича минимален рейз.