Glossary

Надбавка

Терминът надбавка се отнася до процента, който спонсорираният добавя към своя дял от спонсорството.

Спонсорираният например предлага 50% дял от турнирен пакет при разпределение 1.2:1. Следователно, той получава 20% повече, но изплаща 1:1. Надбавката може да бъде платена предварително или приспадната в случай на печалба.

Пример 1:

Играч A предлага на спонсорите пакет на стойност 1,000$, като сам плаща 50% от него. Той решава разпределението да бъде 1.2:1 и иска $600 за дял от 50%. Реално играч А плаща само 40% от пакета, но ако спечели, получава 50% от печалбата.

Пример 2:

Играч A предлага на спонсорите пакет на стойност $1,000, като сам плаща 50% от него. Той решава разпределението да бъде 1.2:1, като ще приспадне надбавка единствено в случай, че спечели. Всеки спонсор плаща 1:1 по самата сделка, но ако играчът спечели, всеки спонсор ще спечели следното количество: 1 (Печалбите) / 1.2 = 0.8333 = нетната печалба на всеки от спонсорите.