Glossary

ОТИ - Оптимална Теоретична Игра

Тази концепция от игровата теория се отнася до отиграване, което може да бъде считано за оптималната стратегия от гледна точка на Равновесието на Наш.

За покера това означава: Ако играеш спрямо оптимална стратегия, то тогава няма значение какво предприема опонентът ти, тъй като отиграването му срещу теб никога няма да има положителна очаквана печалба.

Това обаче не означава, че очакваната печалба от оптимална стратегия винаги ще бъде равна на най-високата възможна очаквана печалба. За да постигнеш това, би трябвало да експлоатираш специфичните недостатъци в играта на опонента си, дори когато подобно отиграване би се различавало от оптималната стратегия.

Един пример за това са диапазоните на Наш, тъй като те ти предоставят оптимални диапазони за пуш или кол в дадена ситуация.