Glossary

Пълна възвращаемост на инвестицията

В случай на печалба, спонсорираният плаща първо бай-ините или мейкъпа и чак след това разпределя печалбите между участващите страни. Това означава, че спонсорираният няма право да запази каквито и да било печалби, преди да върне мейкъпа.

Пример 1:

Играч A предлага на спонсорите пакет на стойност $1,000 и търси пълно спонсориране. Участващите страни се споразумяват дяловете да бъдат 40/60. Играч A успява да спечели 2,000$. Първо $1,000 биват платени обратно на спонсора/спонсорите, а останалите $1,000 се разпределят спрямо дяловете ($400/$600 в този случай). Всеки спонсор получава процент от $600 - цялата сума, която е платена на спонсорите.

Пример 2:

Играч A предлага на спонсорите пакет на стойност $1,000 и търси пълно спонсориране. Участващите страни се споразумяват дяловете да бъдат 40/60. Играч A успява да спечели само $400. В този случай цялата сума бива платена на спонсорите спрямо предварително определените проценти.