Glossary

Пълно спонсориране

При пълното спонсориране спонсорираният играч продава 100% от предложението си за спонсорство. Участващите страни постигат споразумение за размера на дяловете преди началото на спонсорството. Обикновено пълното спонсориране включва пълна възвръщаемост на инвестицията.