Glossary

Ръка за ръка

Tова се отнася до процедурата в турнирите на много маси, която започва, когато има само определен брой останали играчи преди балонът да се спука. Ръка за ръка (hand for hand) означава, че когато ръката свърши, масата изчаква всички останали маси също да свършат ръката.Това продължава докато балонът се спука и тогава турнирът може да се върне към нормалното.