Glossary

Сливане

Сливане (слят диапазон / merging, merged range)

Терминът "сливане" се отнася за процеса на напасване и приспособяване на диапазона от ръце, така че да не изглежда поляризиран. Това означава, че диапазонът на играча трябва да съдържа ръце, които не са в двете крайности (много силни и много слаби). Когато сливате диапазона си, вие правите почти невъзможно за опонентите си да ви поставят на точен диапазон в дългосрочен план. Това неминуемо ще доведе до грешки от тяхна страна.

Пример:
  
Ако един играч ри-рейзва само сетове на този сух борд, неговият диапазон е поляризиран и небалансиран. Ако понякога той ри-рейзва и с "въздух" тук, неговият диапазон остава поляризиран, но е балансиран между силни ръце (сетове) и "въздух". Ако играчът направи една стъпка напред и добави и топ чифтът към ръцете, с които ри-рейзва, диапазонът му ще стане неполяризиран и балансиран (= слят диапазон).

Свързани теми: поляризиране (polarising)