Glossary

Спонсориране

Като цяло, спонсориране означава, че едно или повече лица предоставят пари за игра на даден покер играч. В най-добрия случай, спонсорът получава обратно сумата от своята "инвестиция" и в допълнение на това предварително договорен процент от потенциалните печалби.

Има много различни видове спонсосрски споразумения. Спонсорирането е възможно, както в турнири, така и в кеш игри.

В кеш игрите например, играч би могъл да бъде спонсориран за определен брой ръце. От гледна точка на турнирите, играч би могъл да бъде спонсориран за едни единствен MTT или даден брой SnG турнири.

Целта на спонсорирането за спонсорирания играч е например да намали вариацията в MTT, или да му позволи да играе на лимити, за които банката му не е достатъчна спрямо управлението на банката, което използва. За спонсора това е инвестиция, от която се надява да получи висока възвръщаемост.