Glossary

Спонсориран/Поддържан

Спонсорираният е играч, който продава дялове от играта си или търси пълно спонсориране.