Glossary

Спонсор/Поддръжник

Спонсорът/Поддръжник е човекът, който предоставя парите. Той инвестира пари в даден играч (спонсорирания) с намерението да получи висока възвращаемост. Той обикновено получава обратно сумата от инвестицията си, както и предварително определен процент от печалбите.