Glossary

Сух

Сух (борд)

Сухият борд (dry board) е борд, който не дава възможности за дроу - или те са незначителни. За разлика от "мокрите" - т.е. богатите на дроус - бордове, сухият или въобще не е свързан, или съвсем малко и е разноцветен (т.е. три различни бои). Колкото по-малко дроус са възможни на даден борд, толкова по-сух е той.