Glossary

Фактор на балона

Факторът на балона (bubble factor) е факторът, според който шансовете ти в чипове се различават от шансовете ти в долари.

Виж също: $EV