Glossary

Хайджак

Хайджакът (hijack) се отнася до позицията преди кътофа.