Glossary

4bet

4bet (4бет) e рирейз, направен след бет и още два рейза. Това е четвъртият залог в рунда. Терминът се използва обикновено във Fixed Limit игрите, но също и в pot- и no-limit.

Схема:

Играч А залага

Играч В рейзва

Играч С 3бетва (рейзва)

Играч D 4бетва (рейзва)


Свързани теми:

Bet (Залог), Raise (Рейз), Reraise (Рирейз), 3bet (3бет), Cap (Рейз до максимума), Fixed Limit (Фиксиран лимит)