Glossary

A Игра

Най-добрата и фокусирана игра, която можеш да играеш.
Пример: "Опонентите ми бяха силни, но аз играх А играта си и спечелих."