Glossary

AF

AF (Aggression Factor - факторът агресия) измерва агресията на един играч. Изчислява се по следния начин:

AF = (брой залози + брой рейзове) / брой колове

Както може да видиш, тази стойност ще е толкова по-висока, колкото по-често играчът взема инициативата и самият той залага или рейзва вместо просто да колва залозите на опонентите. Например, ако играч с ниско AF започне да залага, тогава може да се предположи, че ръката му е наистина силна.


Свързани теми:

VPIP, PFR, WTSD