Glossary

Ace to Five Triple Draw

Ace to Five Triple Draw е дроу покер вариант, в който най-слабата ръка побеждава, подобно на Deuce to Seven Triple Draw, но с разлика при силата на ръцете.

виж още: Deuce to Seven Triple Draw