Glossary

Aces up

Аса отгоре (Aces up) се използва за ръка, направена от чифт аса плюс още един чифт. Аналогично е на Попове отгоре (Kings up), което е чифт попове и още един чифт, или Дами отгоре и т.н.

Пример:

Свързани теми:

Poker hands (Покер ръце), Two pair (Два чифта)