Glossary

All-in

Да влезe ол-ин (all-in) означава играчът да заложи всички чипове, които той има на масата. Вeднъж влязъл ол-ин, играчът навлиза в специфична ситуация, тъй като той вече не може да прави залози или да колва. Той не може да бъде принуден да фолдне картите си и със сигурност ще стигне до шоудаун. Останалите активни играчи продължават нормално играта.

Свързани теми:

Bet (Залог), Raise (Рейз), Showdown (Шоудаун)


Синоними:

Push (Пуш), Shove (Шоув)