Glossary

Ante

Антето (Ante) е форма на задължителен залог, който всички играчи трябва да платят преди раздаването на картите. Плаща се от всички играчи на масата всеки рунд и не се счита за направен залог, а за вид входна такса за ръката.
Това е различно от блиндовете, които се плащат от двама различни играчи всеки рунд. В Seven Card Stud и Five Card Draw често се ползват антета, въпреки това обикновено въпросът антета срещу блиндове се урежда от правилата на казиното.
В турнири с блиндове обикновено се добавят и антета след определено ниво на блиндовете, които антета всеки играч е задължен да плати, независимо дали е платил блинд или не.

Свързани теми:

Blind (Блинд), Forced Bet (Задължителен залог), Seven Card Stud