Glossary

Big Blind

Големият блинд (big blind) е по-големият от двата задължителни залога в игра с блиндове. По-малкият от двата се нарича малък блинд. Блиндовете се плащат преди картите да са раздадени, винаги от различни играчи в различните рундове (което зависи от позицията на раздаващия). Играчът от ляво на дилъра плаща малкия блинд, а играчът от ляво на малкия блинд плаща големия блинд.


Свързани теми:

Small Blind (Малък блинд), Blind (Блинд), Dealer (Дилър)