Glossary

Big Slick

Big Slick

Терминът Big Slick се използва в Texas Hold'em за обозначаване на стартовата ръка AK (Асo и Поп). Английската дума slick има две значения (опасен и привлекателен) и тази двузначност се отнася прекрасно за стартовата ръка AK: AK наистина е привлекателна комбинация и една от 10-те най-силни начални ръце в Texas Hold’em, без значение дали са от една боя или не. Освен това обаче, тя е "опасна" ръка, защото често се изиграва грешно, което се отразява в големи загуби. Друг синоним, с който се означава ръката AK, е Ана Курникова.