Glossary

Blank

Празната карта, бланк (blank или brick, брик) е карта на борда, която вероятно не е помогнала на нито един играч и не завършва никакви дроус. Ако кажем, че търнът е празна карта, имаме предвид, че картата не променя игровата ситуация. Търн карта двойка след флоп от три високи карти от различни бои, например, бихме описали като празна карта..


Свързано теми:

Turn (Търн), Draw (Дроу)


Синоними:

Brick